Nhận biết tôn Việt Nhật SSSC của Tôn Phương Nam và tôn giả

Dùng thiết bị đo palmer để đo độ dày của tôn Cân tôn lên để biết trọng lượng của tôn Có 2 dòng chữ in trên tôn là Logo và dòng chữ về thông số cuộn tôn ...